God selvfølelse gir økt livsmestring 2018-04-27T11:21:27+00:00

God selvfølelse gir økt livsmestring

-Hvorfor er det slik?

Forskning viser at god selvfølelse eller emosjonell intelligens (EQ) påvirker hvordan en mestrer livet.

Grunnlaget for selvfølelsen utvikles primært de første seks leveårene. Ja, det var primært da du var seks år og yngre at du lærte å ta følelsene dine på alvor, eller det motsatt – å pakke dem bort. Opplevde du som barn at følelsene dine ikke ble tatt på alvor, vil det være vanskelig for deg å ta dem på alvor som voksen. Da vil det også bli vanskelig for deg å bearbeide vonde hendelser slik at du kan legge dem bak deg etterhvert som du møter dem videre i livet. For følelser som ikke blir følt, blir ikke borte, men lagres i kroppen.

Men hva er det som gjør at det er slik?

Jo, svaret ligger i vårt nervesystem. Det er faktisk slik kroppen vår fungerer. Vårt nervesystem er et resultat av milioner av år med evolusjon. Det er ikke underlagt vår vilje og har som hovedfokus: Å overleve! Nervesystemet har en prosess i seg til å sette deg i beredskap ved fare og til å bearbeide og utlade vonde hendelsen etterpå slik at du faller til ro. Utfordringen er at barn trenger vår hjelp til å få kontakt med og aktivere denne naturlige prosessen. Så hvordan ser denne prosessen ut og hvordan kan du og jeg hjelpe barna? Stikkordet her er følelser og en nær og kjærlig relasjon til deg selv og barnet. Foredraget tar opp helt konkret hva som skjer og hva du kan gjøre.

Foredragsholder: Eva A. Sollie er EQ-terapeut og ansatt i EQ Institute. Hun har en helt spesiell formidlings- og forklaringsevne som går rett hjem hos tilhørerne. Hun får svært gode tilbakemeldinger og blir oppfattet som en entusiastisk foredragsholder som ikke tar seg selv alt for høytidelig. Foredraget er basert på nyere kunnskap om den tredelte hjernen og hvordan den regulerer følelser. For å utdype det hun formidler bruker hun egne erfaringer i møte med barn og voksne.

Tilbakemelding fra deltagere:

❤  Beste plandagen vi har hatt på lenge Eva! Så glad bydelen valgte foredrag med deg.

❤ Tusen takk for en magisk planleggingsdag. Jeg ble dypt rørt flere ganger med tårer i øyekroken.

❤ Sååå viktig tema. Dette burde alle få med seg og du forklarer på så direkte og ærlig måte om hvordan vi mennesker ER.

Hvis du vil motta faktura eller melder på mer enn 5 personer, da vil hver sjette deltaker gå gratis.
Da trenger du å sende mail til anette@eqi.no.
Prisen for foredraget er kroner 400,-
Påmelding er bindende.

Ønsker du å bestille foredraget til din arbeidsplass, foreldremøte eller har spørsmål angående foredraget, send mail til post@eqi.no

Foredragsholder

Eva A Sollie
Eva A Sollie