EQ-terapi2018-09-09T12:36:23+00:00

EQ-terapi – 3 år

Dette er en deltidsutdanning for deg som vil bli EQ-terapeut.
En praktisk utdanning, hvor du lærer gjennom erfaring ved å få og gi terapi.

Vi ønsker at studentene får utallige terapier i løpet av de tre årene, for vi tror at vi ikke kan hjelpe andre lenger enn vi har kommet selv. En forutsetning for å kunne ha en nær og kjærlig relasjon til andre, er at du har en slik relasjon til deg selv.

Studentene går i lære for å tilegne seg økt EQ-kompetanse ved å lære å bruke et konflikthemmende og personlig språk. Studentene vil også kunne tilegne seg evnen til å gjennomføre EQ-terapi med terapeutisk øyemed.

Relasjonssamtalen/terapien kan benyttes i møte med utfordringer i alle relasjoner med enkeltmennesker, par, familier og arbeidsfellesskap.

Studentene vil også kunne øke sin selvfølelse eller emosjonelle intelligens (EQ).
De fem ferdighetene som er knyttet til emosjonell intelligens er:

  • evnen til å ha kontakt med egne følelser
  • håndtere egne følelser
  • kunne motivere seg selv
  • kunne oppfatte følelser hos andre
  • kunne skape og beholde relasjoner med andre.

Vi mener at uhensiktsmessig atferd og forståelse av seg selv, har sine røtter i utviklingen av selvfølelsen eller den emosjonelle intelligensen (EQ) i barndommen.

Vårt menneskesyn er at alle gjør så godt de kan. Vi øver på å vise forståelse av at alle har et eksistensielt behov for å føle seg verdifull.

1. Det første året legger vi hovedvekt på egenterapi for de som er under utdanning. Dette springer ut av tenkningen om at graden av kontakt du kan ha til andre, avhenger av graden av kontakt du har med deg selv. Dessuten vil en person som har bearbeidet gammel bagasje, i større grad kunne møte den andre uten å bli distrahert av egen historie. Derfor bytter studentene på å få EQ-terapi av lærerne i storgruppen. Studentene øver seg også som EQ-terapeuter for sine medstudenter i små grupper.

2. Det andre og tredje året får alle prøvd seg som EQ-terapeuter i klassen, både for medstudenter, og personer utenfra som vil ha terapi. Temaer som vil bli utdypet i løpet av studietiden: Hvordan psyken påvirker kroppen, par- og gruppeterapi, traumer, skam, seksualitet, selvmord og sykdom/sykehuserfaring.

Fokuset er å fremme den emosjonelle intelligens. Vi har ikke skriftlig eksamen, men praktisk, individuell oppgave. De som har vist at de behersker relasjonsterapi får diplom.

Klassene treffes onsdag ettermiddag, hele torsdagen og fredagen én gang i måneden, i 10 måneder hvert år.

Hvis du lurer på om dette er noe for deg, så er det bare å ringe Ivar på 413 10 600 for mer info.
Eller så kan du delta i en klasse for en dag.

Studieavgift for nye studenter fra og med januar 2019:

  • 1 og 2 året: kr 3.500,- pr mnd. Totalt kr 42.000,- pr. år
  • 3 året: kr 3.500,- pr mnd. Totalt kr 38.500,- pr. år

Påmeldingsavgiften er kr 3.500,-. Dette er betaling for januar måned og refunderes ikke.
Oppsigelsestiden er 3 måneder for den som ønsker å avslutte studie.

Oversikt over tider på de ulike avdelingene:

Oslo:

Onsdag: kl 16.00-20.30
Torsdag: kl 09.30-16.30
Fredag: kl 09.30-15.30

Stavanger:

Onsdag kl 14.30-20.30
Torsdag kl 09.30-16.30
Fredag kl 09.30-13.30

Bømlo:

Onsdag kl 14.30-20.30
Torsdag kl 09.30-16.30
Fredag kl 09.30-13.30

Bergen:

Onsdag kl 16.00-20.30
Torsdag kl 09.00-16.30
Fredag kl 09.00-14.00

Hva er EQ-terapi?

Ta kontakt i dag!

Ivar Seip
Ivar SeipOSLO
Mobil: +47 996 14 010
Linda Kolstø
Linda KolstøSTAVANGER
Mobil: +47 920 25 880
Torunn Halleråker
Torunn HalleråkerBØMLO
Mobil: +47 906 72 658
Anette Birkeland
Anette BirkelandBERGEN
Mobil: +47 909 42 885

OSLO 2018

1A og 1B. 2A og 2B. 3
Januar 3-5. 10.-12. 17.-19.
Februar 31.jan-2.feb 7.-9. 14.-16.
Mars 28.feb-2.mars 7.-9. 14.-16.
April 4.-6. 11.-13. 18.-20.
Mai 2.-4. 14.-16. #1 23.-25.
Juni 30.mai-1.juni. 6.-8. 20.-22.
August 8.-10. 15.-17. 22.-24.
September 5.-7. 12.-14. 19.-21.
Oktober 10.-12. 17.-19. 24.-26.
November 31.okt-2.nov 7.-9. 21.-23.
  • #1 mandag kveld, tirsdag og onsdag dag.Torsdag er 17.mai.

STAVANGER 2018

Måned 1. 2. 3.
Januar 3.-5. 10.-12. 24.-26.
Februar 31.jan-2.feb 7.-9. 21.-23.
Mars 7.-9. 14.-16. 21.-23.
April 4.-6. 18.-20. 25.-27.
Mai 2.-4. 14.-16.# 23.-25.
Juni 30.- mai-1. 6.-8. 13.-15.
August  22.-24.  15.-17.  29.-31.
September  5.-7.  12.-14.  26.-28.
Oktober  3.-5.  17.-19.  24.-26.
November  31.okt-2.  7.-9.  21.-23.
  • # mandag kveld, tirsdag og onsdag dag.Torsdag er 17.mai.

BØMLO 2018/2019

Måned 1. og 2. klasse
September 19. – 21.
Oktober 17. – 19.
November 14. – 16.
Januar 09. – 11.
Februar 13. – 15.
Mars 20. – 22.
April 24. – 26.
Mai 22. – 24.
Juni 19. – 21.

BERGEN 2018

Måned 1.
Januar 10.-12.
Februar 7.-9.
Mars 7.-9.
April 18.-20.
Mai 14.-16.#
Juni 6.-8.
August 15.-17.
September 12.-14.
Oktober 3.-5.
November 7.-9.

# mandag kveld, tirsdag og onsdag dag,grunnet torsdag er 17.mai