Ønsker du også, som meg, et mer hjertevarmt samfunn?

//Ønsker du også, som meg, et mer hjertevarmt samfunn?

Ønsker du også, som meg, et mer hjertevarmt samfunn?

Av Herdis Palsdottir

Jeg vil skrive om et tema som jeg brenner for.  Jeg vil skrive om hvordan du og jeg kan være med på å skape et mer hjertevarmt samfunn.  Et samfunn, der det er godt å være. Der en opplever å ha mennesker rundt seg som vil en vel, uansett.

Jeg vil påstå at det samfunn som vi har skapt mangler hjertevarme og at årsaken er at vi har lært som barn å dømme oss selv og andre, noe vi lett fortsetter med som voksne.  Bare tenk på dømmende uttalelser som barn blir møtt med, som for eksempel: «Nå er du slem. Nå var du snill. Du er alltid så sint. Du er alltid så hjelpsom» Barn som blir snakket til på denne måten kopierer de voksne og begynner å snakke slik til seg selv og andre. De lærer å definere seg selv og andre. De tilegner seg et dømmende menneskesyn, med de konsekvenser som det medfører for den enkelte og for samfunnet. Et hjertevarmt samfunn blir ikke skapt når en stor del av de voksne har et dømmende menneskesyn.  

Den måten som du og jeg er i verden på, avgjør om samfunnet som vi lever i oppleves som hjertevarmt eller ikke. Menneskesynet avgjør hvordan vi møter oss selv og andre og dermed hvilket samfunn vi skaper.

EQ Institute har som visjon å være med på å skape et mer hjertevarmt samfunn.  Vi jobber hver dag med å hjelpe de mennesker som kommer til oss med å tilegne seg et ikke-dømmende menneskesyn ved blant annet å revurdere en del av de sannheter som ble skapt i barndommen. Du og jeg ER ikke det ene eller det andre.  Vi er derimot ALT! Vi kan være sinte og derfor oppleves som slemme, eller vi kan være omsorgsfulle og derfor oppleves som snille, for å nevne noe. Når vi dømmer og dermed kategoriserer oss selv og andre til at vi ER et eller annet, da gir vi oss selv og andre betinget kjærlighet.

Betinget kjærlighet er den type kjærlighet der beskjeden er; når du gjør slik da liker jeg deg, men når du gjør sånn da avviser jeg deg fordi da liker jeg deg ikke.  Vi sier gjerne at det motsatte av kjærlighet ikke er hat, men avvisning. Når en person opplever avvisning da opplever vedkommende at kjærligheten blir tatt bort. Det oppleves som om den andre skrur av for kjærligheten. Derfor vil vi gjerne strekke oss langt for å unngå avvisning, noe som avgrenser og frarøver oss muligheten til å være et helt menneske med alle de følelser og væremåter som det medfører.

Det motsatte av betinget kjærlighet er betingelsesløs kjærlighet. Og forutsetningen for å kunne møte seg selv og andre med betingelsesløs kjærlighet er at en har tilegnet seg et ikke-dømmende menneskesyn.  Hva er så betingelsesløs kjærlighet i praksis? Jo, betingelsesløs kjærlighet i praksis er evnen til å UNDRE SEG istedenfor å dømme. Det vil si at en velger å la være å dømme seg selv og andre og erstatter det med å undre seg ved å bruke spørreordene hva eller hvordan.  

Jeg husker at jeg hadde en mann i terapi som jeg opplevde som veldig sint.  Ved å undre meg over hva sinnet handlet om, kom det frem at han hadde, slik jeg ser det, god grunn for å være sint.  Han var enebarn og bodd alene sammen med sin mor hele barndommen. Han fortalte at han tidlig skammet seg over mammaen sin, også på grunn av de blikkene som han opplevde å få når han var ute sammen med henne. Hun brukte piller, alkohol og andre rusmidler.  Han var forbannet på legen som stadig ga moren resepter på medikamenter som gjorde henne sløv og fraværende uten å undersøke hvordan det gikk med sønnen hennes. Han var også forbannet på familien, naboene, barnehage- og skolepersonalet som ikke hadde stått opp for han og gjort et eller annet som kunne ha bedret hans situasjon.  Jeg tenker at denne mannen gjorde så godt han kunne utifra sine forutsetninger og at moren hans også gjorde det. Jeg tenker at også hun hadde sine grunner til å leve det livet som hun levde.

På EQ Institute har vi et menneskesyn som er: Alle gjør så godt de kan, til enhver tid, utifra sine forutsetninger.  Ja, jeg tror at alle gjør så godt de kan, til enhver tid, utifra sine forutsetninger. Ja, også du!

Gandhi sa i sin tid: «Vær den forandringen du vil se i verden.»  Jeg tror på de ordene fra Gandhi. Og jeg vil være den forandringen som jeg ønsker å se i verden, men hva innebærer det?  Hva trenger jeg å tilegne meg for å være med på å skape et mer hjertevarmt samfunn?

Jo: Den dagen som jeg, i stor grad, evner å elske meg selv betingelsesløst – har stor grad av egenkjærlighet – den dagen vil jeg også evne å møte alle andre med den samme grad av ren kjærlighet.  En kjærlighet som ikke dømmer. En kjærlighet hvor det å dømme, definere og tolke er erstattet av UNDRING, med hva og hvordan – spørsmål.

Ønsker du også, som meg, et mer hjertevarmt samfunn? Hvis ditt svar er ja, da vil jeg at du møter deg selv med betingelsesløs kjærlighet – undring – uansett.  

 

Hjertevarm klem fra,

Herdis

 

Kommentarer

kommenter

By |2018-09-24T15:06:50+02:00 24. juli 2018|Blogg|

Leave A Comment