Grindaberget og Ekebergparken barnehage har blitt sertifisert som EQ-barnehager

Gode relasjoner er viktig for å skape en god barnehagehverdag for både barn og ansatte.

Tirsdag 19. mai markerte Grindaberget og Ekebergparken barnehage at de har blitt sertifiserte EQ- barnehager. Det er nå tre barnehager i Bærum som har denne betegnelsen; Oddenskogen barnehage på Høvik, Ekebergparken barnehage på Bekkestua og Grindaberget barnehage på Bærums Verk. På landsbasis er det nå seks EQ-barnehager – og flere er på vei!

Hildegun Briså har vært daglig leder i Grindaberget siden 1997 og Rita Myrmo i Ekebergparken siden 2006. De er superglade og stolte over at de nå har blitt sertifiserte EQ-barnehager.

I Grindaberget og Ekebergparken barnehage har vi jobbet med relasjoner og det å møte oss selv og andre på en god måte siden vi startet våre barnehager. Vi har begge hatt ulike prosjekter hvor vi har samarbeidet med Emilie Kinge, Arnt Sæther, Bærum kommune, m.fl, sier daglig leder i Ekebergparken barnehage, Rita Myrmo.

Gjennom EQ-terapiutdanningen har vi fått et nært samarbeid med EQ Institute på Skøyen. Her får vi voksne mulighet til å se på og møte vår egen bagasje, slik at vi kan møte barna og hverandre på en hensiktsmessig måte. Alle følelser er lov og vi øver oss på å akseptere dem og håndtere dem på gode måter for oss selv og de rundt oss, sier daglig leder i Grindaberget barnehage, Hildegun Briså.

Dagens barn blir morgendagens voksne – derfor trenger vi barnehageansatte som har fokus på emosjonell intelligens!

Hva betyr det å være en EQ-barnehage?

  • Vi arbeider målrettet med å fremme barnas emosjonelle intelligens (EQ) og styrker dermed språkutvikling og relasjonsbygging
  • Vi tar utgangspunkt i at barn tilegner seg økt emosjonell intelligens når de er sammen med voksne som selv har en godt utviklet emosjonell intelligens
  • Minimum 2/3 av de ansatte har gjennomført eller er studenter ved den 1-årige deltidsutdanningen i EQ-kompetanse eller 3-årige deltidsutdanningen i EQ-terapi ved EQ Institute. Daglig leder har gjennomført eller er student ved den 3-årige deltidsutdanningen.
  • Vi ivaretar vår EQ-kompetanse ved å holde oss faglig oppdatert
  • Vi er opptatt av at de voksne, etter beste evne, tar det voksne lederansvaret
  • Vi vil møte barna på en likeverdig, men ikke likestilt måte og møte andre voksne på en likeverdig og likestilt måte
  • Vi øver på å ha et ikke-dømmende menneskesyn og tenker at alle gjør så godt de kan ut i fra sine forutsetninger

Les mer om EQ-barnehager her.

Kommentarer

kommenter