Av: Dora Thorhallsdottir, grunnlegger av EQ Institute

Er du konfliktsky? Hvordan skal du da ordlegge deg på best mulig måte for å få færre konflikter, og nå fram med budskapet?

1. BRUK PERSONLIG SPRÅK: SI JEG FØRST I SETNINGEN
Når du snakker om hva som helst, særlig når du er engasjert følelsesmessig, så er det nesten magisk å bruke ordet «jeg» først. Det har så stor effekt! Grunnen til det er at du snakker ut fra deg selv og tar ansvar for det du uttrykker. I tillegg til at du ikke kritiserer den andre personen! Du sier kun hva det gjør med deg at noen sier eller gjør noe du ikke liker.

For eksempel:
«Jeg blir sint når du gjør det!»
«Jeg vil at du …»
«Jeg liker ikke at …»
«Jeg tenker …»
«Jeg mener at …»

Det å bruke personlig språk er når avsenderen er tydelig, nemlig deg! Og fordelen med det? Folk rundt deg lytter til deg på en helt annen måte, enn hvis du ikke gjør det.

2. UNNGÅ Å BRUKE DISSE ORDENE: DU, MAN OG VI
Dersom du begynner setningene dine med du, man eller vi, så provoserer du veldig kjapt den andre personen. Årsaken er at det høres ut som om du snakker på vegne av mange andre – og det irriterer! Det er som om du besitter sannheten, som om du vet bedre.

For eksempel:
«Du kan jo ikke …»
«Man gjør jo …»
«Vi er vel ikke en arbeidsplass som …»

Så husk at når det er mye følelser involvert, så la være å begynne setningene med de ordene, for det fører ofte til starten på en krangel, misforståelser og dårlig stemning.

3. FÅ FRAM HVOR GRENSA GÅR
Når du vil formidle hvor dine grenser går, så er det faktisk ikke mulig å være tydeligere enn å si: Jeg vil, jeg vil ikke. Eller Ja/nei. Det er ingen som lurer på hva du egentlig mener, hvis du sier: Jeg vil ikke være med på det. Eller: Jeg vil at du legger fra deg mobilen. Det er krystallklart. Det er lett å forstå. Det er rett frem og best av alt: du sier hvor dine grenser går uten å såre eller krenke andre.

Dersom du synes det er litt hardt å si det, så gjør det lille ordet «gjerne» underverker. Det kan være du vil si noe mildere, men likevel være klar. For eksempel. Jeg vil gjerne spise middag før vi drar.

Ja og nei, er også lett å forstå og mye bedre å bruke om du vet at svaret er faktisk ja eller nei. For vi har det noen ganger med å klusse til i kommunikasjonen ved å bruke mange ord, i tro om at det vi sier blir «snillere» ved å utbrodere og tåkelegge. Men de aller fleste både tåler og ønsker klar tale, så si ja eller nei når du vet. Så blir det færre misforståelser fordi du prøvde å være høflig!

4. UNNGÅ: MÅ, BØR OG SKAL
Dessverre brukes disse tre ordene svært ofte. Grunnen til at det er lurt å la være å si de, er at det er ord som oppleves belærende. Som om du prøver å oppdra den andre personen ved å fortelle han eller hun hva de skal eller ikke skal gjøre. Det oppleves fort ovenfra og ned å bruke må, bør eller skal. Bare kjenn etter, hvordan kjennes det om noen sier: «Du må jo …» «Man bør …» «Vi skal… »

Dessuten er de ordene plikt-ord, det er gjerne i forbindelse med hva som anses som «riktig», eller korrekt oppførsel. Men, de fungerer ikke noe særlig positivt på andre! Bruker heller «Jeg vil/ Jeg vil ikke», som nevnt over, i de situasjonene, så blir det langt bedre stemning!

5. SETT ORD PÅ FØLELSENE DINE
Vi sier ofte: det er viktig at folk (barna dine, partner, venner, kollegaer osv) føler seg sett. Men det er sjelden vi snakker om hva skal til for å føle seg sett? Vet du hvordan du gjør det? Jo, når du anerkjenner en annen persons følelser. Når han/hun kjenner at du tåler hvordan de har det. Aksepterer følelsene deres. Og det gjør du ved å sette ord på de følelsene du ser.

For eksempel:
«Jeg skjønner at du blir lei deg …»
«Jeg ser at du er opprørt av …»
«Jeg forstår at det ikke er lett.»

Det du formidler da er: Jeg ser og jeg er her, jeg rommer deg. Og det er faktisk det vi alle ønsker! Å bli sett og akseptert for den vi er. Det samme gjelder for deg selv. Sett ord på dine følelser, for da får du det bedre i situasjonen og det er lettere for andre å forstå deg.

For eksempel:
«Jeg merker at jeg blir så sårbar av å snakke om dette …»
«Jeg er sint, jeg vil ikke at du …»
«Jeg blir helt fortvilet av …»

Da tar du deg selv på alvor. Så husk: Sett ord på de følelsene du ser hos den andre og gjerne også når du kjenner at det er noe som tar plass hos deg også. Det «forsvinner» når det blir satt ord på, det blir lettere!

6. VÆR EN AKTIV LYTTER
Bruk: Hva, hvordan og «nøkkelord»
Visse spørreord er mye bedre å bruke når det er høy temperatur eller generelt mye følelser. Bruk «Hva» (Hva er grunnen til ..?) «Hvordan» (Hvordan skjedde det …) eller nøkkelord, som er rett og slett å ta hovedordet til den andre personen og gjenta det. For eksempel: Det var umulig å gjøre noe med det. Og da er nøkkelordet: Umulig? Gjerne etterfulgt av: Hvordan da?

Poenget er at dette er spørreord som er åpne og ikke oppleves så kritiske. Du signaliserer at du vil komme videre og forstå, når disse spørreordene brukes. Det er lurt å unngå å bruke ordet hvorfor, særlig når det er mye følelser involvert. Det fører som regel til at personen som blir spurt, føler seg angrepet. Og feil. Bare kjenn etter hvordan det kjennes:

Hvorfor dro du dit? Hvorfor sa du det? Hvorfor gjorde du …? Dette er et spørreord som ofte bidrar til å øke konfliktnivået, fordi det oppleves ofte som om det ligger en skjult anklage i bunn. Og det er det ofte også! Så husk at hvis du vil ha en fredelig samtale om noe som er betent eller sårbart, unngå hvorfor. Så slipper du å høre på en som føler seg dømt av deg, når du kanskje ikke mente det slik.

OPPSUMMERING:
Når det er en diskusjon eller krangel, og mange følelser i sving, prøv å huske følgende, for at det blir mindre krøll og unødvendig misforståelser:
Bruk jeg først i setningen. «Jeg mener at …» «Jeg tenker at …» «Jeg  vil at …» «Jeg synes at …»
Hvis du vil fortelle om dine grenser, bruk: Jeg vil, jeg vil ikke, ja eller nei.
Sett ord på følelsene du har selv, eller de du ser hos andre.
Bruk spørreordene: Hva, hvordan og nøkkelord

Lykke til!

Trykket for første gang i Kamille

Vil du endre din måte å være i verden på?

EQ Institute tilbyr en praktisk deltidsutdanning for deg som vil bli EQ-terapeut, hvor du lærer gjennom erfaring ved å få og gi terapi. Som student vil du tilegne deg økt EQ-kompetanse ved å lære å bruke et konflikthemmende språk og du vil kunne tilegne deg evnen til å gjennomføre EQ-terapi i terapeutisk øyemed.

Det er fortsatt noen ledige plasser i Oslo, Bergen med oppstart februar 2021.
Les mer om 3-årig deltidsutdanning i EQ-terapi her.

Kommentarer

kommenter