EQ-Institute har følgende visjon2018-11-27T13:24:01+00:00

EQ-Institute har følgende visjon

Et hjertevarmt samfunn

– med et ikke-dømmende menneskesyn.

Hva har EQ Institute å tilby?

EQ Institute har to fokusområder. Det ene er å bidra til at barn blir godt kjent med seg selv ved at de utvikler høy grad av emosjonell intelligens. Det andre er å gi voksne som av ulike grunner ikke har det godt med seg selv, mulighet til å bearbeide følelser fra egen historie. Følelser som har satt seg fast i kropp og sinn. Slik blir en i stand til å revurdere egne sannheter og tilegne seg et konflikthemmende personlig språk.

EQ Institute har bygd opp en plattform som danner grunnlaget for å skape et helhetlig tilbud til de ansatte og foreldre i de barnehager som blir godkjent som EQ-barnehager.

Plattformen består av:

  • 1-årig deltidsutdanning i EQ-kompetanse.
  • 3-årig deltidsutdanning i EQ-terapi.
  • Regelmessige samlinger for barnehagestyrere / virksomhetsledere.
  • Forelesninger og kurstilbud til barnehageansatte og foreldre.
  • Utgivelse av fagbøker og barnebøker.
  • Tilbud om EQ-terapi, konflikthåndtering og -rådgivning.
  • Støttemateriell som plakater

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund/NRK