Glade barn – barnehagens ansvar!

Forskning viser at barn som går i barnehage, spesielt dei aller minste, har ein høgare grad av kortisol i blodet. Det vil sei at dei kan oppleva mykje stress i løpet av ein dag. Over lang tid kan dette stresset sette seg fysisk og psykisk i kroppen.  

Dette er noko me som arbeide med barn treng ta på alvor. Me har det fulle ansvaret for barnet sin trivsel og tryggleik medan barnet er i barnehagen.  

Med glade barn så vert det lagt til grunn at det er barn som kjenner seg trygg på at alle følelsar er lov, at både glede og sinne blir tålt og romma av dei vaksne. Og at dei vanskelege kjenslene får utløp på ein hensiktsmessig måte.  

Barn som startar opp i barnehagen kjem med både trygg og utrygg tilknyting. Barn som allerede går i barnehage kan også ha ein utrygg tilknyting til dei vaksne og omgjevnadane i barnehagen. Korleis fangar me opp desse barna, og korleis møter me deiein slik måte, at dei vert grunnleggande trygge? 

FOREDRAGET GIR VERKTØY TIL:

  • Ei større forståing for vår rolle som ansvarlege vaksne 
  • Møte barn på ein meir hensiktsmessig måte 
  • Innsikt i grunnfølelsane, og korleis styrke barn sin emosjonelle intelligens 

MÅLGRUPPE:

  • For deg som arbeidar med barn i barnehage, men foredraget kan og tilpassas SFO og barneskule 
  • Foreldre 

Foredraget varer i 2 timer  – innberegnet pause på 15 minutter. Foredraget kan etter avtale tilpasses en annen tidsramme.

Ønsker du å bestille hele foredraget til din arbeidsplass, foreldremøte eller har spørsmål kan du sende mail til: post@eqi.no

Foredragsholder

Anette Lauareid Hovda
Anette Lauareid Hovda

Anette Lauareid Hovda er medeier og daglig leder av Småfolk barnehage. Hun er utdannet barnehagelærer og EQ-terapeut, og har kompetanse innen LØFT (løsningsfokusert tilnærming).

Anette har erfaring fra barnehage som assistent og pedagogisk leder siden 1995, og vært daglig leder fra 2001. Hun har også jobbet 1,5 år som kontaktlærer i skolen.

Anette er også sauebonde, gift og mamma til tre gutter på 9, 17 og 20 år.