Hvordan bli en EQ-barnehage?

Hvordan bli sertifisert som EQ-barnehage? 

Forutsetningen for å bli sertifisert som EQ-barnehage er at ledelsen i barnehagen har erkjent at alle barn:

  • Gjør så godt de kan, til enhver tid, utfra sine forutsetninger.  
  • At kontakten som den voksne får med det enkelte barn gjenspeiler kontakten som vedkommende voksne har til seg selv.  
  • Kopierer sine omsorgspersoner og derfor har de voksne 100% ansvar for relasjonens kvalitet når de er sammen med barn. 

På EQ Institute inviterer vi mennesker til å bli bedre kjent med seg selv, ved å reflektere over egne sannheter og bearbeide gammel bagasje – i tillegg til å tilegne seg et konflikthemmende språk.  

Vi har gjennom flere år erfart at barnehageansatte har stor glede og utbytte av å delta på våre utdanninger, i tillegg til å jobbe systematisk med relasjonskompetanse som tema ute i barnehagen. 

Sertifisering oppnås når følgende kompetanseheving er gjennomført i personalgruppen: 

  • Styrer/daglig leder har gjennomført ettårig EQ-kompetanse. Senest to år etter fullført EQ-kompetanse, deltar styrer på EQ-barnehageledelse (3 x 2 dager).  
  • 1/3 av de ansatte har, til enhver tid, gjennomført ettårig EQ-kompetanse. 
  • Barnehagen har boken, Relasjoner med barn, tilgjengelig for alle ansatte og foreldre å lese. 
  • Personalet deltar regelmessig på interne samlinger i barnehagen der EQ er tema.  
  • Barnehagen utarbeider hvert år et EQ-årshjul som beskriver med enkle ord hvordan barnehagens ledelse planlegger å ivareta EQ-fokus i personalgruppen kommende periode. Årshjulet sendes til EQ Institute som dokumentasjon på at relasjonskompetansen vedlikeholdes og videreutvikles i personalgruppen. 

Etter at barnehagen er sertifisert, legger EQ Institute til rette for at styrer kan ta del i nettverk med barnehageledere i andre EQ-barnehager. Styrer inviteres også til halvårlig nettverkstreff for å ivareta barnehagens arbeid med EQ-temaer. På den måten reduseres belastningen, som det er for styrer, år etter år å vedlikeholde og fornye denne helt essensielle kompetansen hos nye og gamle ansatte.  

Sertifiserte EQ-barnehager vil få våre modulbaserte nettkurs til redusert pris. De digitale kursene lanseres høsten 2021. Målet er å gi barnehageansatte økt  kunnskap om emosjonell intelligens og hvordan denne kompetansen kan styrke relasjonen de har med  seg selv,  barna, foreldrene  og kollegaer.

Dersom du ønsker mer informasjon om EQ-barnehage, kontakt oss på tlf 41 31 06 00, eller send mail til post@eqi.no

Vi ser frem til å høre fra deg!

Hva er en EQ-barnehage?
Hvorfor satse på en EQ-barnehage?

Våre EQ-barnehager

Våre sertifiserte EQ-barnehager:

Ekebergparken barnehage, Ekebergveien 5, 1356 Bekkestua
Daglig leder: Rita Myrmo

Forsand barnehage, Bergekrossen 1, 4110 Forsand
Styrer: Synnøve Lerang

Grindaberget barnehage, Grindaberget 1, 1354 Bærums Verk
Daglig leder: Hildegun Briså

Oddenskogen EQ-barnehage, Sonja Henies vei 14, 1363 HØVIK
Daglig leder: Gunn Malmstrøm

Rosenlund barnehage, Gauselveien 9, 1406 Ski
Daglig leder: Randi Waag Helmeriksen

Småfolk barnehage, Underbakken 27, 5590 ETNE
Daglig leder: Anette Lauareid Hovde

Storeper EQ-barnehage, Nøkkenveien 7, 1727 Sarpsborg
Styrer: Linda Akselsen

Øvre Sirdal barnehage, Klattane 69, 4443 Tjørhom
Styrer: Wenche Svanes

Hør Småfolk barnehage i Etne sine erfaringer med å være EQ-barnehage:

Hvis du er interessert i å høre mer om hvilke erfaringer Anette Lauareid Hovda har gjort, så er du hjertelig velkommen til å kontakte henne på mail: anette@smaafolkbarnehage.no