Historikk

EQ Institute AS eies av Relasjonssenteret AS som ble etablert av Herdis Palsdottir og datteren hennes Dora Thorhallsdottir i 2006. Da var Dora nyutdannet familieterapeut fra Kempler Instituttet i Danmark, samme sted der Herdis hadde tatt sin utdannelse 7 år tidligere. Herdis har også hovedfag i spesialpedagogikk, og Dora en mastergrad i kommunikasjon.

Herdis og Dora 2006

Herdis og Dora 2006

Målet var å skape et institutt med en ny type terapi (EQ-terapi, som Herdis har utviklet) og et ønske om å bidra til at barn blir møtt på en mer ivaretagende måte enn tidligere generasjoner, slik at de kan utvikle en god selvfølelse eller emosjonell intelligens (EQ).

I starten bestod firmaet kun av de to, som reiste rundt i Norge og holdt foredrag, seminarer og workshops der temaet var «Relasjoner med barn», basert på boken med samme navn og er rettet mot barnehageansatte og foreldre.

Det ble etterhvert mange som fikk høre budskapet: 160.000 har hørt foredraget hittil og boka er solgt i over 35.000 eksemplarer!

De første årene bestod med andre ord av å ha fokus på barn og relasjoner, i tillegg til å gi EQ-terapi til individer og par. EQ-terapien ble etterhvert svært etterspurt, siden terapiformen er en så effektiv og kjærlig måte å bearbeide gammel bagasje på. Dermed dukket idéen om å starte en skole opp, slik at vi kunne være flere som kunne tilby denne terapiformen.

I januar 2010 startet den 3-årige terapiutdanningen (deltid, for de som vil bli terapeuter). Og i 2014 startet den 1-årige EQ-kompetanseutdanningen (også deltid), for de som ønsker å lære mer om emosjonell intelligens og konflikthemmende språk.

Utdanningen har vokst og i 2019 er det klasser i:

  • Oslo (Hovedkontoret)
  • Stavanger
  • Bømlo
  • Bergen

EQ Institute ble stiftet i 2017 og eies av Relasjonssenteret AS.

Visjonen vår er at vi ønsker å bidra til et mer hjertevarmt samfunn, der vi møter mennesker med et ikke-dømmende menneskesyn. Vi vil formidle at «alle gjør så godt de kan til enhver tid ut fra sine forutsetninger». Dette gjør vi ved å møte de som kommer i terapi på denne måten, vi holder foredrag om dette, vi driver skolen basert på den grunntanken og skriver blogg og bøker om emnet.

I dag

EQ Institute tilbyr:

EQ-barnehage
Utdanning og oppfølging av barnehageansatte. En EQ-barnehage har som visjon å fremme barnas emosjonelle intelligens (EQ) og dermed styrke deres språkutvikling og evne til relasjonsbygging. Kravet for å bli godkjent som EQ-barnehage er at minimum 2/3 av de ansatte har gjennomført eller er studenter ved den:
– 1 årige deltidsutdanning i EQ-kompetanse
– 3 årige deltidsutdanning i EQ-terapi

Kurs med EQ-terapi – bli kvitt gammel bagasje!
4-dager eller helg. Kurs med EQ-terapi i liten gruppe på maks 10 deltakere.
Kursene holdes i både Oslo og Stavanger og hjelper deg å bearbeide din historie og gir deg redskapene til å kunne møte deg selv og andre med større grad av raushet.

Foredrag
– Relasjoner med barn
– God stemning
– Den undervurderte barndommen

Bøker (eget forlag)
– Relasjoner med barn
– Relasjoner
– Den undervurderte barndommen
– Fire barnebøker om Maya
– To pekebøker om Herdis Elise

FuelBox
– Fuelbox BARN
– Fuelbox BARNEHAGEMEDARBEIDER

EQ-terapi
– Individuell
– Par
– Familier/Gruppe
– Ungdom

3-årig deltidsutdanning i EQ-terapi
En praktisk deltidsutdanning for deg som vil bli EQ-terapeut, hvor du lærer gjennom erfaring ved å få og gi terapi. Som student vil du tilegne deg økt EQ-kompetanse ved å lære å bruke et konflikthemmende språk og du vil kunne tilegne deg evnen til å gjennomføre EQ-terapi i terapeutisk øyemed. EQ-terapi kan benyttes i møte med utfordringer i alle relasjoner hos enkeltmennesker, par, familier og i arbeidsfellesskap.

1-årig deltidsutdanning i EQ-kompetanse
Denne deltidsutdanningen gir deg større forståelse for hva som skjer i sam­spillet mellom mennesker, og hva som er grunnen til at vi reagerer og handler som vi gjør. Graden av kontakt som du kan få med andre, avhenger av den kontakten du har med seg selv. Du får derfor anledning til å bearbeide gammel bagasje gjennom samtaler og terapi. I tillegg til å tilegne deg et konflikthemmende språk.

Bli kjent med våre ansatte og medarbeidere