EQ-kompetanse digital – 1 år deltid

NYHET – Digital undervisning i EQ-kompetanse

Etter å ha gjort oss mange og positive erfaringer med digital undervisning det siste året ønsker vi nå å gi flere muligheten for å ta reisen fra hodet til hjertet. Fra mai 2021 tilbyr vi derfor vår utdanning i EQ-kompetanse via Microsoft Teams.

Denne utdanningen er for deg som ønsker å fremme din emosjonelle intelligens (EQ).

Utdanningen vil gi deg økt forståelse for hva som skjer i samspillet mellom mennesker, og hva som er grunnen til at vi reagerer og handler som vi gjør. Graden av kontakt som du kan få med andre, avhenger av graden av kontakt som du har med seg selv. Du får derfor anledning til å bli bedre kjent med deg selv, ved å reflektere over egne sannheter og bearbeide gammel bagasje – i tillegg til å tilegne deg et konflikthemmende språk.

Med digitalt tilbud retter vi oss spesielt mot deg som bor i deler av landet der vi ikke tilbyr fysisk undervisning, og til deg som kjenner at du har det aller best hjemme.

Temaer som inngår i utdanningen, er følgende:

  • Hva er emosjonell intelligens (EQ)?
  • Hva er EQ-terapi?
  • Personlig språk
  • Den vanskelige samtalen
  • Hvordan barndommen, de første syv leveårene, former oss
  • Våre overbevisninger og sannheter i underbevisstheten
  • Sorg og sorgbearbeiding
  • Tilgivelse

Praktisk informasjon
Utdanningen består av 10 samlinger.

Undervisningstiden er kl. 13.00 – 19.30.
Undervisningsdatoene er 04. mai, 25. mai, 22. juni, 24. august, 21. september, 19. oktober, 23. november, 14. desember, 04. januar 2022 og 01. februar 2022.

Pris
Utdanningen koster kr. 19 500,- og faktureres månedlig med kr. 1 950,-. Ved å betale første faktura bekrefter du din påmelding.

Påmelding 2021
Det er løpende påmelding med siste frist 24. april 2021. Ta kontakt på post@eqi.no eller tlf. 413 10 600 for mer informasjon og påmelding.

2021/2022

Undervisningsdatoer
Tirsdag 04. mai
Tirsdag 25. mai
Tirsdag 22. juni
Tirsdag 24. august
Tirsdag 21. september
Tirsdag 19. oktober
Tirsdag 23. november
Tirsdag 14. desember
Tirsdag 04. januar
Tirsdag 01. februar

Send oss en henvendelse