EQ-terapi – 3 år

EQ Institute tilbyr en praktisk deltidsutdanning for deg som vil bli EQ-terapeut, hvor du lærer gjennom erfaring ved å få og gi terapi. Nye klasser starter i Oslo, Bergen og Stavanger i januar 2021.

Vi mener at uhensiktsmessig atferd og forståelse av seg selv har sine røtter i utviklingen av selvfølelsen eller den emosjonelle intelligensen (EQ) i barndommen. Ved å studere EQ-terapi vil du kunne øke din emosjonelle intelligens. De fem ferdighetene knyttet til emosjonell intelligens er:

 • evnen til å ha kontakt med egne følelser
 • kunne håndtere egne følelser på en god måte
 • kunne motivere seg selv
 • kunne oppfatte følelser hos andre
 • kunne skape og beholde nære relasjoner med andre

Som student vil du tilegne deg økt EQ-kompetanse ved å lære å bruke et konflikthemmende språk og du vil kunne tilegne deg evnen til å gjennomføre EQ-terapi i terapeutisk øyemed. EQ-terapi kan benyttes i møte med utfordringer i alle relasjoner hos enkeltmennesker, par, familier og i arbeidsfellesskap.

Vårt menneskesyn er at alle gjør så godt de kan, ut ifra sine forutsetninger til enhver tid. Det vil si et ikke-dømmende menneskesyn.

En forutsetning for å kunne skape en nær og kjærlig relasjon til andre, er at du har en slik relasjon til deg selv. Vi ønsker derfor at studentene får utallige EQ-terapier i løpet av de tre studieårene, for vi tror at vi ikke kan hjelpe andre lenger enn vi har kommet selv.

Det første året er hovedvekten på egenterapi for de som er under utdanning. Dette springer ut fra tenkningen om at graden av kontakt du kan ha med andre, avhenger av graden av kontakt du har med deg selv. Dessuten vil en person som har bearbeidet egen bagasje, i større grad kunne møte den andre uten å bli distrahert av egen historie. Derfor bytter studentene på å få EQ-terapi av lærerne i storgruppen. Studentene øver seg også som EQ-terapeuter for sine medstudenter i små grupper.

Det andre og tredje året får alle prøvd seg som EQ-terapeuter i klassen, både for medstudenter og for personer utenfra som vil ha terapi. Temaer som vil bli utdypet i løpet av studietiden er: Hvordan psyken påvirker kroppen, par- og gruppeterapi, traumer, skam, seksualitet, selvmord og sykdom.

Primærfokuset er å fremme den emosjonelle intelligensen. Vi har ikke skriftlig eksamen, men en praktisk, individuell oppgave, hvert studieår. De som har vist at de behersker EQ-terapi får diplom.

Klassene treffes onsdag ettermiddag, samt hele torsdag og fredag én gang i måneden, i 10 måneder de to første årene. Det tredje året er det også samling i desember, totalt 11 samlinger. I Oslo har vi også undervisning i helg, hvor klassen treffes fredag ettermiddag og hele lørdag og søndag.

Litteraturliste for utdanningen finner du her

Påmelding 2021
Vi starter nye klasser i januar 2021 i Oslo, Bergen og Stavanger. Vi fyller opp klassene fortløpende, se oversikt over undervisningsdatoer og -tider lenger ned på siden. Ta kontakt på post@eqi.no eller tlf. 413 10 600 for mer informasjon og påmelding.


Studieavgift for nye studenter fra og med januar 2021:
 Kr 3 700,- pr mnd. Totalt kr 44 400,- pr. år. Påmeldingsavgiften er kr. 3 700,- Dette er betaling for januar måned og refunderes ikke. Oppsigelsestiden er 3 måneder for den som ønsker å avslutte studiet.

Hvis du lurer på om dette er noe for deg, eller ønsker å melde deg på, er det bare å kontakte oss på tlf 413 10 600 eller post@eqi.no for mer informasjon.

_

Ta kontakt i dag!

Ta kontakt med EQ Institute
for mer informasjon og påmelding:
TLF. +47 413 10 600 
MAIL: post@eqi.no
eller send din henvendelse
i kontaktskjemaet.

  Undervisningstider

  Oslo:

  Onsdag: kl 16.00-20.30
  Torsdag: kl 09.30-16.30
  Fredag: kl 09.30-15.30
  Fredag: kl 17.00-21.00
  Lørdag: kl 09.30-16.30
  Søndag: kl 09.30-16.00

  Stavanger:

  Onsdag kl 14.30-20.30
  Torsdag kl 09.30-16.30
  Fredag kl 09.30-13.30

  Bømlo:

  Onsdag kl 14.30-20.30
  Torsdag kl 09.30-16.30
  Fredag kl 09.30-13.30

  Bergen:

  Onsdag kl 16.00-20.30
  Torsdag kl 09.00-16.30
  Fredag kl 09.00-14.00

  OSLO 2020

  Kl. 1A og 1B Kl. 1C og 1D – helg Kl. 2A og 2B Kl. 3A og 3B
  August 12. – 14. 21. – 23. 19. – 21. 26. – 28.
  September 02. – 04. 11. – 13. 09. – 11. 04. – 06.* Kun 3B
  September 23. – 25.* 16. – 18.
  Oktober 07. – 09. 16. – 18. 14. – 16. 09. – 11.* Kun 3A
  Oktober 28. – 30.* 21. – 23.
  November 04. – 06. 13. – 15. 11. – 13. 18. – 20.
  Desember 04. – 06.* 02. – 04.*

  *ekstrasamling pga korona

  OSLO 2021

  FÅ LEDIGE PLASSER
  Kl. 1A + 1B
  Kl. 1C VENTELISTE
  Kl. 1D – helg
  Januar 20. – 22. 27. – 29. 15. – 17.
  Februar 17. – 19. 24. – 26. (vinterferie) 12. – 14.
  Mars 17. – 19. 24. – 26. 12. – 14.
  April 21. – 23. 28. – 30. 16. – 18.
  Mai 26. – 28. man. 10. – ons. 12. 21. – 23.
  Juni 16. – 18. man. 21. – ons. 23. 11. – 13.
  August 25. -27. 20. – 22.
  September 22. – 24. 1. – 3. 17. – 19.
  Oktober 20. – 22. 6. – 8. (høstferie) 15. – 17.
  November 24. – 26. 17. – 19. 26. – 28.
  Desember 01. – 03.

  OSLO 2021

  Kl. 2A + 2B 2C + 2D – helg Kl. 3A + 3B
  Januar 13. – 15. 08. – 10.
  22. – 24*
  06. – 08.
  Februar 10. – 12. 05. – 07. 03. – 05.
  Mars 10. – 12. 05. – 07. 03. – 05.
  April 14. – 16. 09. – 11. 07. – 09.
  Mai 19. – 21. 07. – 09. 05. -07.
  Juni 09. -11. 04. – 06. 02. – 04.
  August 18. – 20. 13. – 15. 11. – 13.
  September 15. – 17. 10. – 12. 08. – 10.
  Oktober 13. – 15. 22. – 24. 29. sep – 01. okt
  November 10. – 12. 12. – 14. 2D
  19. – 21. 2C
  03. – 05.
  Desember 01. – 03. 3A
  08. – 10. 3B

  *Ekstrasamling pga korona

  STAVANGER 2020

  1. klasse 2. klasse 3. klasse
  August 12. – 14. 19. – 21. 26. – 28.
  September 09. – 11. 16. – 18. 23. – 25.
  Oktober 30. sep – 02. okt 14. – 16. 07. – 09.*
  Oktober 21. – 23.
  November 11. – 13. 18. – 20. 25. – 27.
  Desember 02. – 04.* 09. – 11.*

  *ekstrasamling pga korona

  STAVANGER 2021

  1. klasse 2. klasse 3. klasse
  Januar 20. – 22. 13. – 15. 06. – 08.
  Februar 17. – 19. 10. – 12. 03. – 05.
  Mars 24. – 26. 17. – 19. 10. – 12.
  April 21. – 23. 14. – 16. 07. – 09.
  Mai 26. – 28. 19. – 21. 05. – 07.
  Juni 16. – 18. 09. – 11. 02. – 04.
  August 25. – 27. 18. – 20.
  September 01. – 03.
  29. sep – 01. okt
  22. – 24. 08. – 10.
  Oktober 27. – 29. 20. – 22. 06. – 08
  November 24. – 26. 17. – 19. 03. – 05.
  Desember 01. – 03.

  BERGEN 2020

  1. klasse 2. klasse 3. klasse
  August 12. – 14. 19. – 21. 26. – 28.
  September 09. – 11. 16. – 18. 23. – 27.*
  Oktober 30. sep – 02. okt 14. – 18.* 21. – 23.
  November 11. – 13. 18. – 20. 25. – 27.
  Desember 02. – 04.* 09. – 11.*

  * ekstrasamling/forlenget samling pga korona

  BERGEN 2021

  1. klasse 2. klasse 3. klasse
  Januar 20. – 22. 13. – 15. 06. – 08.
  Februar 17. – 19. 10. – 12. 03. – 05.
  Mars 24. – 26. 17. – 19. 10. – 12.
  April 21. – 23. 14. – 16. 07. – 09.
  Mai 26. – 28. 19. – 21. 05. – 07.
  Juni 16. – 18. 09. – 11. 02. – 04.
  August 25. – 27. 18. – 20.
  September 01. – 03.
  29. sep –  01. okt
  22. – 24. 08. – 10.
  Oktober 27. – 29. 20. – 22. 06. – 08.
  November 24. – 26. 17. – 19. 03. – 05.
  Desember 01. – 03.

  BØMLO 2020

   3. klasse
  August 19. – 21.
  September 02. – 04.
  Oktober 14. – 16.
  Oktober 28. – 30.*
  November 04. – 06.

  *ekstrasamling pga korona