EQ-terapi – 3 år

EQ Institute tilbyr en praktisk deltidsutdanning for deg som vil bli EQ-terapeut, hvor du lærer gjennom erfaring ved å få og gi terapi. Nye klasser starter i Oslo og Bergen januar 2022.

Vi mener at uhensiktsmessig atferd og forståelse av seg selv har sine røtter i utviklingen av selvfølelsen eller den emosjonelle intelligensen (EQ) i barndommen. Ved å studere EQ-terapi vil du kunne øke din emosjonelle intelligens. De fem ferdighetene knyttet til emosjonell intelligens er:

 • evnen til å ha kontakt med egne følelser
 • kunne håndtere egne følelser på en god måte
 • kunne motivere seg selv
 • kunne oppfatte følelser hos andre
 • kunne skape og beholde nære relasjoner med andre

Som student vil du tilegne deg økt EQ-kompetanse ved å lære å bruke et konflikthemmende språk og du vil kunne tilegne deg evnen til å gjennomføre EQ-terapi i terapeutisk øyemed. EQ-terapi kan benyttes i møte med utfordringer i alle relasjoner hos enkeltmennesker, par, familier og i arbeidsfellesskap.

Vårt menneskesyn er at alle gjør så godt de kan, ut ifra sine forutsetninger til enhver tid. Det vil si et ikke-dømmende menneskesyn.

En forutsetning for å kunne skape en nær og kjærlig relasjon til andre, er at du har en slik relasjon til deg selv. Vi ønsker derfor at studentene får utallige EQ-terapier i løpet av de tre studieårene, for vi tror at vi ikke kan hjelpe andre lenger enn vi har kommet selv.

Det første året er hovedvekten på egenterapi for de som er under utdanning. Dette springer ut fra tenkningen om at graden av kontakt du kan ha med andre, avhenger av graden av kontakt du har med deg selv. Dessuten vil en person som har bearbeidet egen bagasje, i større grad kunne møte den andre uten å bli distrahert av egen historie. Derfor bytter studentene på å få EQ-terapi av lærerne i storgruppen. Studentene øver seg også som EQ-terapeuter for sine medstudenter i små grupper.

Det andre og tredje året får alle prøvd seg som EQ-terapeuter i klassen, både for medstudenter og for personer utenfra som vil ha terapi. Temaer som vil bli utdypet i løpet av studietiden er: Hvordan psyken påvirker kroppen, par- og gruppeterapi, traumer, skam, seksualitet, selvmord og sykdom.

Primærfokuset er å fremme den emosjonelle intelligensen. Vi har ikke skriftlig eksamen, men en praktisk, individuell oppgave, hvert studieår. De som har vist at de behersker EQ-terapi får diplom.

Klassene treffes onsdag ettermiddag, samt hele torsdag og fredag én gang i måneden, i 10 måneder de to første årene. Det tredje året er det også samling i desember, totalt 11 samlinger. I Oslo har vi også undervisning i helg, hvor klassen treffes fredag ettermiddag og hele lørdag og søndag.

Påmelding 2022
Vi starter nye klasser i januar 2022 i Oslo og Bergen. Vi fyller opp klassene fortløpende, se oversikt over undervisningsdatoer og -tider lenger ned på siden. Ta kontakt på post@eqi.no eller tlf. 413 10 600 for mer informasjon og påmelding.


Studieavgift for nye studenter fra og med januar 2022:
 Kr 3 700,- pr mnd. Totalt kr 44 400,- pr. år. Påmeldingsavgiften er kr. 3 700,- Dette er betaling for januar måned og refunderes ikke. Oppsigelsestiden er 3 måneder for den som ønsker å avslutte studiet.

Hvis du lurer på om dette er noe for deg, eller ønsker å melde deg på, er det bare å kontakte oss på tlf 413 10 600 eller post@eqi.no for mer informasjon.

_

Ta kontakt i dag!

Ta kontakt med EQ Institute
for mer informasjon og påmelding:
TLF. +47 413 10 600 
MAIL: post@eqi.no
eller send din henvendelse
i kontaktskjemaet.

  Undervisningstider

  Oslo hverdag:

  Onsdag: kl 16.00-20.30
  Torsdag: kl 09.30-16.30
  Fredag: kl 09.30-15.30

  Oslo helg:

  Fredag: kl 17.00-21.00
  Lørdag: kl 09.30-16.30
  Søndag: kl 09.30-16.00

  Bergen:

  Onsdag kl 16.00-20.30
  Torsdag kl 09.00-16.30
  Fredag kl 09.00-14.00

  Stavanger hverdag:

  Onsdag kl 14.30-20.30
  Torsdag kl 09.30-16.30
  Fredag kl 09.30-13.30

  Stavanger helg:

  Fredag kl 16.00-20.00
  Lørdag kl 09.30-16.30
  Søndag kl 09.30-15.30

  OSLO 2022

  LEDIGE PLASSER
  Kl. 1A + 1B
  FÅ LEDIGE PLASSER!
  Kl. 1C
  VENTELISTE
  Kl. 1D – helg
  Januar 19. – 21. 26. – 28. 21. – 23.
  Februar 16. – 18. 23. – 25. 18. – 20.
  Mars 16. – 18. 23. – 25. 18. – 20.
  April 20. – 22. 27. – 29. 22. – 24.
  Mai 18. – 20. 18. – 20. 20. – 22.
  Juni 15. – 17. 17. – 19.
  August 24. – 26. 31. – 02. sep 26. – 28.
  September 21. – 23. 28. – 30. 23. – 25.
  Oktober 19. – 21. 26. – 28. 21. – 23.
  November 16. – 18. 23. – 25. 18. – 20.
  Desember 07. – 09.

  BERGEN 2022

  LEDIGE PLASSER
  1. klasse
  Januar 12. – 14.
  Februar 09. – 11.
  Mars 09. – 11.
  April 06. – 08.
  Mai 11. – 13.
  Juni 08. – 10.
  August 17. – 19.
  September 14. – 16.
  Oktober 12. – 14.
  November 09. – 11.

  OSLO 2021

  Kl. 1C Kl. 1A + 1B Kl. 1D – helg
  Oktober 6. – 8. 20. – 22. 1A
  27. – 29. 1B
  15. – 17.
  November 17. – 19. 24. – 26. 05. – 07.*
  26. – 28.
  Desember 01. – 03.
  13. – 15. *
  08. – 10.* 1A
  15. – 17. * 1B

  * utsatt samling pga korona

  OSLO 2021

  Kl. 2A + 2B 2C + 2D – helg Kl. 3A + 3B
  Oktober 13. – 15. 22. – 24. 29. sep – 01. okt
  November 10. – 12. 12. – 14. 2D
  19. – 21. 2C
  03. – 05.
  17. – 19. nov* 3A
  Desember 08. – 10.* 3B

  *Ekstrasamling pga korona

  BERGEN 2021

  1. klasse 2. klasse 3. klasse
  Oktober 27. – 29. 20. – 22. 06. – 08.
  November 24. – 26. 17. – 19. 03. – 05.
  Desember 08. – 10.* 01. – 03.*

  *Ekstrasamling pga korona

  STAVANGER 2021/2022

  1. klasse – helg
  Oktober 15. – 17.
  November 12. – 14.
  Desember 10. – 12.
  Januar 07. – 09.
  Februar 04. – 06.
  Mars 04. – 06.
  April 01. – 03.
  Mai 06. – 08.

  STAVANGER 2021

  2. klasse 3. klasse
  Oktober 20. – 22. 06. – 08
  November 17. – 19. 03. – 05.
  Desember 01. – 03.*

  *ekstrasamling pga korona