EQ-terapi2019-09-18T13:45:44+02:00

EQ-terapi – 3 år

EQ Institute tilbyr en praktisk deltidsutdanning for deg som vil bli EQ-terapeut, hvor du lærer gjennom erfaring ved å få og gi terapi. Nye klasser starter i Oslo, Bergen og Stavanger i januar 2020.

Vi mener at uhensiktsmessig atferd og forståelse av seg selv har sine røtter i utviklingen av selvfølelsen eller den emosjonelle intelligensen (EQ) i barndommen. Ved å studere EQ-terapi vil du kunne øke din emosjonelle intelligens. De fem ferdighetene knyttet til emosjonell intelligens er:

  • evnen til å ha kontakt med egne følelser
  • kunne håndtere egne følelser på en god måte
  • kunne motivere seg selv
  • kunne oppfatte følelser hos andre
  • kunne skape og beholde nære relasjoner med andre

Som student vil du tilegne deg økt EQ-kompetanse ved å lære å bruke et konflikthemmende språk og du vil kunne tilegne deg evnen til å gjennomføre EQ-terapi i terapeutisk øyemed. EQ-terapi kan benyttes i møte med utfordringer i alle relasjoner hos enkeltmennesker, par, familier og i arbeidsfellesskap.

Vårt menneskesyn er at alle gjør så godt de kan, ut ifra sine forutsetninger til enhver tid. Det vil si et ikke-dømmende menneskesyn.

En forutsetning for å kunne skape en nær og kjærlig relasjon til andre, er at du har en slik relasjon til deg selv. Vi ønsker derfor at studentene får utallige EQ-terapier i løpet av de tre studieårene, for vi tror at vi ikke kan hjelpe andre lenger enn vi har kommet selv.

Det første året er hovedvekten på egenterapi for de som er under utdanning. Dette springer ut fra tenkningen om at graden av kontakt du kan ha med andre, avhenger av graden av kontakt du har med deg selv. Dessuten vil en person som har bearbeidet egen bagasje, i større grad kunne møte den andre uten å bli distrahert av egen historie. Derfor bytter studentene på å få EQ-terapi av lærerne i storgruppen. Studentene øver seg også som EQ-terapeuter for sine medstudenter i små grupper.

Det andre og tredje året får alle prøvd seg som EQ-terapeuter i klassen, både for medstudenter og for personer utenfra som vil ha terapi. Temaer som vil bli utdypet i løpet av studietiden er: Hvordan psyken påvirker kroppen, par- og gruppeterapi, traumer, skam, seksualitet, selvmord og sykdom.

Primærfokuset er å fremme den emosjonelle intelligensen. Vi har ikke skriftlig eksamen, men en praktisk, individuell oppgave, hvert studieår. De som har vist at de behersker EQ-terapi får diplom.

Klassene treffes onsdag ettermiddag, samt hele torsdag og fredag én gang i måneden, i 10 måneder de to første årene. Det tredje året er det også samling i desember, totalt 11 samlinger. I Oslo starter vi i 2020 også en klasse med undervisning i helg, hvor klassen treffes fredag ettermiddag og hele lørdag og søndag.

Litteraturliste for utdanningen finner du her

Påmeldingsfrist for oppstart januar 2020 er 1. desember.


Studieavgift for nye studenter fra og med januar 2020:
 Kr 3 500,- pr mnd. Totalt kr 42 000,- pr. år. Påmeldingsavgiften er kr. 3 500,- Dette er betaling for januar måned og refunderes ikke. Oppsigelsestiden er 3 måneder for den som ønsker å avslutte studiet.

Hvis du lurer på om dette er noe for deg, eller ønsker å melde deg på, er det bare å kontakte oss på tlf 413 10 600 eller post@eqi.no for mer informasjon.

_

Ta kontakt i dag!

Ta kontakt med EQ Institute
for mer informasjon og påmelding:
TLF. +47 413 10 600 
MAIL: post@eqi.no
eller send din henvendelse
i kontaktskjemaet.

Undervisningstider

Oslo:

Onsdag: kl 16.00-20.30
Torsdag: kl 09.30-16.30
Fredag: kl 09.30-15.30
Fredag: kl 17.00-21.00
Lørdag: kl 09.30-16.30
Søndag: kl 09.30-16.00

Stavanger:

Onsdag kl 14.30-20.30
Torsdag kl 09.30-16.30
Fredag kl 09.30-13.30

Bømlo:

Onsdag kl 14.30-20.30
Torsdag kl 09.30-16.30
Fredag kl 09.30-13.30

Bergen:

Onsdag kl 16.00-20.30
Torsdag kl 09.00-16.30
Fredag kl 09.00-14.00

OSLO 2019

Kl. 1A og 1B Kl. 2A og 2B Kl. 3A og 3B
August 21. – 23. 28. – 30. 04. – 06. sep
September 11. – 13. 18. – 20. 25. – 27.
Oktober 09. – 11. 16. – 18. 23. – 25.
November 06. – 08. 13. – 15. 20. – 22.

OSLO 2020

Kl. 1A og 1B Kl. 1C – helg Kl. 2A og 2B Kl. 3A og 3B
Januar 08. – 10. 10. – 12. 15. – 17. 22. – 24.
Februar 05. – 07. 31. jan – 02. feb 12. – 14. 26. – 28.
Mars 04. – 06. 27. – 29. 11. – 13. 18. – 20.
April 01. – 03. 24. – 26. 15. – 17. 22. – 24.
Mai 06. – 08. 08. – 10. 13. – 15. 27. – 29.
Juni 03. – 05. 05. – 07. 10. – 12. 17. – 19.
August 12. – 14. 21. – 23. 19. – 21. 26. – 28.
September 02. – 04. 11. – 13. 09. – 11. 16. – 18.
Oktober 07. – 09. 16. – 18. 14. – 16. 21. – 23.
November 04. – 06. 13. – 15. 11. – 13. 18. – 20.
Desember 02. – 04.

STAVANGER 2019

1. klasse 2. klasse 3. klasse
August 28. – 30. 21. – 23. 04. – 06. sep
September 18. – 20. 11. – 13. 25. – 27.
Oktober 16. – 18. 02. – 04. 23. – 25.
November 30. okt – 01. nov 06. – 08. 13. – 15.

STAVANGER 2020

1. klasse 2. klasse 3. klasse
Januar 15. – 17. 22. – 24. 29. – 31.
Februar 12. – 14. 12. – 14. 19. – 21.
Mars 11. – 13. 18. – 20. 25. – 27.
April 01. – 03. 15. – 17. 22. – 24.
Mai 13. – 15. 13. – 15. 27. – 29.
Juni 10. – 12. 17. – 19. 24. – 26.
August 12. – 14. 19. – 21. 26. – 28.
September 09. – 11. 16. – 18. 23. – 25.
Oktober 30. sep – 02. okt 14. – 16. 21. – 23.
November 11. – 13. 18. – 20. 25. – 27.
Desember 09. – 11.

BERGEN 2019

1. klasse 2. klasse
August 21. – 23. 28. – 30.
September 11. – 13. 18. – 20.
Oktober 02. – 04. 16. – 18.
November 13. – 15. 27. – 29.

BERGEN 2020

1. klasse 2. klasse 3. klasse
Januar 15. – 17. 22. – 24. 29. – 31.
Februar 05. – 07. 12. – 14. 19. – 21.
Mars 11. – 13. 18. – 20. 25. – 27.
April 01. – 03. 15. – 17. 22. – 24.
Mai 06. – 08. 13. – 15. 27. – 29.
Juni 10. – 12. 17. – 19. 24. – 26.
August 12. – 14. 19. – 21. 26. – 28.
September 09. – 11. 16. – 18. 23. – 25.
Oktober 30. sep – 02. okt 14. – 16. 21. – 23.
November 11. – 13. 18. – 20. 25. – 27.
Desember 09. – 11.

BØMLO 2019

 2. og 3. klasse
August 28. – 30.
September 18. – 20.
Oktober 16. – 18.
November 20. – 22.

BØMLO 2020

 3. klasse
Januar 08. – 10.
Februar 05. – 07.
Mars 04. – 06.
April 15. – 17.
Mai 06. – 08.
Juni 03. – 05.
August 19. – 21.
September 02. – 04.
Oktober 14. – 16.
November 04. – 06.
Desember 02. – 04.