EGENTLIG ER JEG REDD

Det er ikke alltid skoletimen blir slik den var planlagt, eller fotballtreningen slik den var tenkt, fordi det skjer noe i menneskemøter som skaper uventede og utfordrende situasjoner. Barn og voksne møtes med hver sine historier og med ulike opplevelser av seg selv. Hvilken historie vi har, og hvordan vi opplever oss selv, har betydning for hvordan vi tar del i og responderer i møte med andre.

Vi observerer uhensiktsmessig adferd, deriblant mobbing, og elevundersøkelser viser at mange barn møter verden med frykt.

Egentlig er jeg redd formidler historien til barn som har det vanskelig, om mobbeoffer og mobbere, og om viktige menneskemøter.

For det er i møte mellom mennesker at det avgjørende skjer. Det er i dette møtet krenkelser og mobbing foregår, og hvor håp slukkes eller tennes.  Og håpet handler om barnets opplevelse av egen verdi. Hvor verdifull er jeg i møte med deg? Hvordan opplever du meg?

FOREDRAGET GIR VERKTØY TIL:

  • Hvordan være en voksen som tenner håp i møte med barn som har det vanskelig?
  • Hvordan jobbe med å forebygge og stanse mobbing?
  • Hvordan bygge et raust sosialt klima og et godt læringsmiljø?

MÅLGRUPPE:

Foredraget er for deg som er i en relasjon med barn, og som møter barn på arenaer hvor krenkelser og mobbing kan oppstå. Foredraget har fokus på barn og ungdom i skolealder.

Foredraget varer i 2 timer og 30 minutter – innberegnet pause på 15 minutter. Foredraget kan etter avtale tilpasses en annen tidsramme.

Ønsker du å bestille hele foredraget til din arbeidsplass, foreldremøte eller har spørsmål kan du sende mail til: post@eqi.no

Påmelding

FOREDRAGSHOLDER

Synnøve Gundersen
Synnøve GundersenEQ-terapeut og foredragsholder

Synnøve Gundersen jobber som EQ- terapeut, pastor og lærer. Hun har grunnutdannelse som førskolelærer med videreutdannelse i småskolepedagogikk og veiledning, utdannelse som EQ-terapeut, samt kompetanse innen relasjonsledelse.

Synnøve har jobbet mange år som pedagogisk leder i barnehage, og jobbet både som kontaktlærer og ressurslærer i skolen.

Synnøve er mamma til to barn i barne- og ungdomsskolealder.