DEN UNDERVURDERTE BARNDOMMEN

Ønsker du å møte barn på en slik måte at de tilegner seg stor grad av livsmestring?
Ønsker du å være en mønsterbryter i å møte barn på en slik måte at de får det godt med seg selv?

Foredraget Den undervurderte barndommen tar opp det nye barnesynet og hvor viktig det er for barn å være sammen med voksne som velger å ta det voksne lederansvaret. Foredraget bygger på tenkningen fra boken «Den undervurderte barndommen» skrevet av Herdis Palsdottir og er en frittstående fortsettelse av foredraget «Relasjoner med barn».

Den måten som du ble møtt på som barn, er den måten du møter deg selv og alle andre på som voksen. Hvis du for eksempel fikk mye kritikk som barn, eller følte at de voksne ikke var fornøyde med deg, er det sannsynlig at du har en sterk kritiker – at du fortsetter der de voksne slapp. Men heldigvis er det aldri for sent å legge bort og tilegne seg en ny måte å være i verden på.

 Foredraget tar opp:

  • Personlig ansvar – hva er det og hva innebærer det?
  • Ytringsansvar – hva er det og hva innebærer det?
  • Hva er det å være indrestyrt?
  • Hva er det å være ytrestyrt?
  • Hvordan kan jeg bli kvitt selvkritikeren?

Foredraget vil gi deg økt forståelse for hvor sårbare barn er i alderen frem til 7 år og hvor avgjørende det er for barn i denne alderen hvordan deres omsorgspersoner møter dem. Foredraget gir konkrete redskaper til deg som ønsker å skape en nær, kjærlig og slitesterk relasjon med barn. En relasjon preget av gjensidig respekt og glede.

Tilbakemelding fra deltagere:

«Dette er det mest interessante foredraget jeg har hørt. Dette unner jeg alle å oppleve».
Deltager fra Østlandsk lærerstevne


«Aha- opplevelsene sto i kø, dette var sterkt og har gjort mye med meg!»
Frida fra en barnehage i Oslo

Ønsker du å bestille hele foredraget til din arbeidsplass, foreldremøte eller har spørsmål kan du sende mail til: post@eqi.no

Påmelding

FOREDRAGSHOLDER

Herdis Palsdottir
Herdis Palsdottir