EQ-barnehage

Småfolk barnehage er Norges første EQ-barnehage

En EQ-barnehage har som visjon å fremme barnas emosjonelle intelligens (EQ) og dermed styrke deres språkutvikling og evne til relasjonsbygging.

I en EQ-barnehage er de voksne opptatt av å ta ansvar for egne følelser på en konstruktiv måte. I tillegg er de opptatt av å møte barna på en kjærlig måte ved å anerkjenne alle barnas følelser. Barn som er sammen med voksne som lytter til og respekterer egne og barnas følelser, vil speile den voksne og lære å respektere egne og andres følelser.

I dette foredraget vil eier og daglig leder i Småfolk barnehage, Anette Lauareid Hovda, fortelle om reisen på vei til å bli en EQ-barnehage. Hva det har gjort med henne som menneske, og rollen hennes som leder. Hun vil også fortelle hvordan dette har påvirket barna, foreldrene og de ansatte i barnehagen. 

Det vil bli brukt personlige historier og historier frå barnehagehverdagen.
 

MÅLGRUPPE:

Barnehager

Foredraget varer i ca 2 timer – innberegnet pause på 15 minutter. Foredraget kan etter avtale tilpasses en annen tidsramme.

Ønsker du å bestille hele foredraget til din arbeidsplass, foreldremøte eller har spørsmål kan du sende mail til: post@eqi.no

Foredragsholder

Anette Lauareid Hovda
Anette Lauareid Hovda

Anette Lauareid Hovda er medeier og daglig leder av Småfolk barnehage. Hun er utdannet barnehagelærer og EQ-terapeut, og har kompetanse innen LØFT (løsningsfokusert tilnærming).

Anette har erfaring fra barnehage som assistent og pedagogisk leder siden 1995, og vært daglig leder fra 2001. Hun har også jobbet 1,5 år som kontaktlærer i skolen.

Anette er også sauebonde, gift og mamma til tre gutter på 9, 17 og 20 år.