Par

Vår erfaring er at de fleste par som kommer i EQ-terapi har kjærlige følelser for hverandre og ønsker å fortsette sammen. Det er med andre ord ikke noe galt med følelsene som de har for hverandre. Det som derimot ofte er problemet er at ubearbeidet bagasje fra barndommen og ordene som partene bruker når de snakker sammen skaper avstand istedenfor nærhet.

Det denne terapiformen derfor går ut på er at paret enten får individuell terapi, mens den andre får anledning til å være observatør og dermed bli bedre kjent med sin partner. Eller paret inviteres til å snakke sammen om et relevant tema som opptar dem, mens terapeuten har primært fokus på å hjelpe den enkelte til å snakke personlig språk og på en konflikthemmende måte.

Vi ønsker å gi de parene som ønsker det, nye redskaper som de kan bruke for å forstå hverandre bedre og unngå destruktive og unødvendige konflikter.

Du finner oversikt over EQ-terapeuter tilknyttet Norsk forening for EQ-terapeuter her.


Tilbakemelding fra terapi:

– Dette vil vi anbefale til alle par. Vi kom i terapi og hadde store utfordringer med å forstå hverandre, men etter å ha vært vitne til at vi begge fikk individuell terapi og snakket grundig om det som kom opp, forsto vi hverandre bedre. Vi skjønte plutselig hvorfor vi har reagert som vi har gjort. Vi er på et helt annet sted nå, takket være kun tre EQ-terapitimer!

Ektepar med tre barn