EQ- BARNEHAGE2018-02-07T11:12:13+00:00

Hva er en EQ-barnehage?

Visjon:

En EQ-barnehage har som visjon å fremme barnas emosjonelle intelligens (EQ) og dermed styrke deres språkutvikling og evne til relasjonsbygging.

Målsetting for EQ-barnehagen:

  • Gi barnehageansatte mulighet til å få en nær, kjærlig og slitesterk relasjon til seg selv, slik at de kan skape en tilsvarende relasjon til andre voksne og barn.
  • Skape språkglede i barnehagehverdagen ved at de voksne har et ikke-dømmende menneskesyn, har et rikt ordforråd for følelser og snakker et konflikthemmende personlig språk.

Ivaretakelse av rammeplanen for barnehager

En EQ-barnehage vil ivareta regjeringens Rammeplan for barnehager. For å ivareta UDIRs Rammeplan for barnehager fra 01.08.2017, står det under overskriften Livsmestring og Helse: «Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.»

Videre står under overskriften Livsmestring og helse: ”Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.”

Hva er emosjonell intelligens (EQ)?

De fem ferdighetene som er knyttet til EQ-begrepet er:

  • innsikt i egne følelser
  • styring av følelser
  • motivering av seg selv
  • gjenkjennelse av følelser hos andre
  • kunsten å omgås andre mennesker

Peter Salovey, Yale University 

Barn tilegner seg ferdighetene som er knyttet til EQ-begrepet før syvårsalderen. Optimalt kan de i den alderen etablere en grunnfølelse av å være bra nok i kraft av den de er, eller  dessverre lære av sine omsorgspersoner å bli fremmede for egne følelser og dermed bli fremmede for seg selv. Sokrates´ formaning: ”Kjenn deg selv!” dreier seg om verdien av sunn EQ.

Det essensielle i livet for de aller fleste, er å ha en nær og kjærlig relasjon til seg selv, slik at en kan skape en tilsvarende relasjon til de mennesker en ønsker å ha i livet sitt. For å kunne skape en slik relasjon trenger en å ha tilegnet seg språk og emosjonell intelligens til et visst nivå.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund/NRK

I en EQ-barnehage vil de voksne være opptatt av å ta ansvar for egne følelser på en konstruktiv måte.  I tillegg vil de være opptatt av å møte barna på en kjærlig måte ved å anerkjenne alle barnas følelser.  Barn som er sammen med voksne som lytter til og respekterer egne og barnas følelser, vil speile den voksne og lære å respektere egne og andres følelser.

Ønsker du mer informasjon om EQ-barnehage i fremtiden, meld deg på her!

* indicates required