Hva er en EQ-barnehage?

I en EQ-barnehage vil de voksne være opptatt av å ta ansvar for egne følelser på en konstruktiv måte.  I tillegg vil de være opptatt av å møte barna på en kjærlig måte ved å anerkjenne alle barnas følelser.  Barn som er sammen med voksne som lytter til og respekterer egne og barnas følelser, vil speile den voksne og lære å respektere egne og andres følelser.

Visjon:

En EQ-barnehage har som visjon å fremme barnas emosjonelle intelligens (EQ) og dermed styrke deres språkutvikling og evne til relasjonsbygging.

Målsetting for EQ-barnehagen:

  • Gi barnehageansatte mulighet til å få en nær, kjærlig og slitesterk relasjon til seg selv, slik at de kan skape en tilsvarende relasjon til andre voksne og barn
  • Skape språkglede i barnehagehverdagen ved at de voksne har et ikke-dømmende menneskesyn, har et rikt ordforråd for følelser og snakker et konflikthemmende personlig språk

Ivaretakelse av rammeplanen for barnehager

En EQ-barnehage vil ivareta regjeringens Rammeplan for barnehager. Under overskriften Livsmestring og helse, står følgende: «Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.»


Veien frem til EQ-barnehagen

Grunnleggerne av EQ Institute er Herdis Palsdottir (f. 1950) og Dora Thorhallsdottir (f. 1973) – mor og datter.

Herdis er drivkraften bak EQ-barnehagen, hun har skrevet bøkene Den undervurderte barndommen, Relasjoner med barn og Relasjoner – som jeg møter meg selv, slik møter jeg også andre. Hun er også medforfatter til barnebokserien om Maya. Grunnlaget for EQ-barnehagen formidles i disse bøkene.

Herdis er barnehagelærer, spesialpedagog, og har hovedfag fra Universitetet i Oslo. Hun er også utdannet familieterapeut fra Kempler Instituttet i Danmark. Hun har bred erfaring fra arbeid med barn i barnehagen, barneavdeling på sykehus, barnepsykiatrisk avdeling, barnehjem, Pedagogisk Psykologisk rådgivningstjeneste og Pedagogisk senter. Hun har også deltatt i et treårig forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo.

Forskningsprosjektet gikk ut på å bruke lek som innfallsvinkel for å skape en optimal læringsarena for språkinnlæring, slik at barna fikk et godt språkgrunnlag før formell lese- og skriveinnlæring i skolens regi. Med bakgrunn i forskningsprosjektet skrev Herdis bøkene: Språkglede i barnehagen og Lek & lær, lær & lek – Førskolepedagogikk i 1. klasse. Sammen med Bente Eriksen Hagtvet skrev hun boken Lek med språket!

Barnesynet vårt er: Det finnes ikke vanskelige barn, kun barn som har det vanskelig. Vi har vært opptatt av å se på barn som symptombærere og gi ansvaret til de voksne ved at de voksne kan velge å undre seg over barnets adferd, istedenfor å tolke, bebreide, definere eller dømme barns væremåte.

Avsnitt hentet fra boken ”Relasjoner med barn”

«Jeg tror dessverre at vi har hatt en tradisjon for å se gjennom fingrene med at barn ikke har hatt det godt. Har vi tenkt: Det går over? Barn er robuste, de klarer seg? Det er ikke mitt ansvar å redde dette barnet? Uansett hva som kan være årsaken til mangelfull omsorg i hjemmet, og at offentlig omsorgssvikt har fått lov til å leve uten for mye innblanding, mener jeg at tiden nå er inne for å stå opp for barn som av en eller annen grunn ikke har det godt. 

Alle gjør så godt de kan. Ja, men dessverre er det slik at for noen barn er det ikke bra nok det foreldrene, en ansatt i barnehagen eller andre voksne, har å gi. Alle barn trenger varme og kjærlighet, og de trenger å oppleve at deres følelser blir tatt på alvor og respektert.» 

Relasjoner med barn, av Herdis Palsdottir


Les mer om EQ-barnehage:

Hvorfor satse på en EQ-barnehage?
Hvordan bli en EQ-barnehage?

Ønsker du informasjon om EQ-barnehager? Meld deg på vårt nyhetsbrev her:

* indicates required